ขอเชิญเช่าบูชา พระพุทธจักรพรรดิวิวัฒนมงคล มงคลที่ระลึกวาระ ครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ 55 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสเมื่อ 19 November 2021

ขอเชิญเช่าบูชา พระพุทธจักรพรรดิวิวัฒนมงคล มงคลที่ระลึกวาระ ครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ 55 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการเช่าบูชา
1. สามารถดาวน์โหลดใบเช่าบูชาได้ที่ https://www.sci.ku.ac.th
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสั่งจองที่ คุณภูวเมศฐ์ สันติพันธ์ธนา โทร. 02-562-5555 ต่อ 646111
3. ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่ระบุในใบสั่งเช่าบูชา เมื่อได้รับการยืนยันยอดจอง
4. นำใบเช่าบูชาและสลิปการโอนเงิน มารับพระได้ที่ คุณภูวเมศฐ์ หน่วยทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.sci.ku.ac.th
https://www.facebook.com/55yearsSciKU
Email: fscitws@ku.ac.th
โทร. 02-562-5555 ต่อ 646111 (วันและเวลาราชการ)


ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ใบเช่าบูชา พระพุทธจักรพรรดิวิวัฒนมงคล มงคลที่ระลึกวาระ ครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ 55 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ดาวน์โหลด