ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน รดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗

โพสเมื่อ 3 April 2024

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีกำหนดการดังรายละเอียดต่อไปนี้

           ๑๑.๐๐ น.               – ร่วมต้อนรับขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย บริเวณหน้าอาคารกฤษณา ชุติมา (ตึกเคมี)
           ๑๓.๓๐ น.               – ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสงกรานต์คณะวิทยาศาสตร์
                                             ณ ชั้น ๖ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ๖๐ พรรษา
           ๑๓.๕๐ น.               – คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
                                           – ตัวแทนบุคลากรอาวุโสกล่าวให้พรผู้เข้าร่วมงาน
                                           – การแสดง “รำสี่ภาค” โดย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
                                           – ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรบุคลากรอาวุโส

          หมายเหตุ : ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือเสื้อลายดอก