,

การรับสมัครคัดเลือกนิสิตทุน พสวท. เพื่อสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้น และการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนองาน หรือกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ สำหรับนิสิตทุนระดับปริญญาตรี (รหัส 65) และนิสิตทุนระดับปริญญาโท (รหัส 66) ประจำปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ 25 April 2024

doc260467


ดาวน์โหลดเอกสาร