ระบบบันทึกรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ด

ปิดความเห็น บน ระบบบันทึกรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ด 7452

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการพัฒนาระบบบันทึกรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม และบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานและองค์กรกิจกรรมนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต) ที่ประสงค์จะใช้งาน โปรดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีของท่านเพื่อทำการดาวน์โหลด

สมุดงาน Excel VBAคู่มือการใช้งานฟอนต์บาร์โค้ดเครื่องสแกนบาร์โค้ด
เนื่องด้วยข้อจำกัดการใช้งานฐานข้อมูลนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การดาวน์โหลดไฟล์ Excel VBA ระบบบันทึกรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ด จึงสามารถดำเนินการได้เฉพาะคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น โปรดดำเนินการ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ของท่าน แล้วกลับมายังหน้านี้อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
การดาวน์โหลดไฟล์ Excel VBA ระบบ สามารถกระทำได้เฉพาะนิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต) เท่านั้น โปรดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
ฟอนต์ ดาวน์โหลด
Free 3 of 9 ดาวน์โหลด
รายการ ดาวน์โหลด
แผ่นการตั้งค่าเครื่องสแกนบาร์โค้ด BSC Z-3101 ดาวน์โหลด
ใบเสนอราคาเครื่องสแกนบาร์โค้ด BSC Z-3101 ดาวน์โหลด

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์