ขณะนี้อยู่ในระหว่างการโอนถ่ายข้อมูลของเว็บไปยังพื้นที่ให้บริการเว็บใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเว็บของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดียิ่งขึ้น ในระหว่างนี้ พื้นที่บางส่วนของเว็บอาจจะเข้าถึงไม่ได้ชั่วคราว ทีมงานผู้ดูแลเว็บขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

สมัครงาน/งานพัสดุ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์