9 มีนาคม 2563 – งานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

ขอให้นิสิตที่รับรางวัลประเภทที่ 10,12-16 ให้ตอบแบบสำรวจการเข้ารับรางวัลในวันที่ 9 มี.ค.63 ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/o4ASYQwT9gfSCfVB8