หน่วยเทคโนโลยีดิจิตอลและซ่อมบำรุง

ธีทัต ถิรัตประดับกุล
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีดิจิตอลและซ่อมบำรุง
fscitpm@ku.ac.th
โทร 646128

Our Lab Image

ทองจินดา แก้วอาษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
fscitdp@ku.ac.th
โทร 646139

Our Lab Image

ภัทรพร ธนนนท์ไพศิษฐ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
fscippth@ku.ac.th
โทร 646108

Our Lab Image

ไตรรงค์ เสมแย้ม
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
fscitrsa@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

เฉลิมวุฒิ ตุลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscicwtu@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

นฤเดช เดชขุนทด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscindde@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

รัตนชาติ วังกานนท์
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
fscirhw@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

วรวุฒิ อรรคบุตร
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
fsciwwa@ku.ac.th
โทร