การเดินทาง

ที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่: เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900

โทรศัพท์ 0-2562-5444 0-2562-5555
โทรสาร 0-2942-8290
อีเมล์ sci@ku.ac.th
เว็บไซต์ www.sci.ku.ac.thการเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์

ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล

 • ให้เข้าทางประตูงามวงศ์วาน 1 (ประตูสุดท้ายตามเส้นทางถนนงามวงศ์วาน ขาออก ก่อนที่จะเข้าสู่อุโมงค์ลอดใต้แยกเกษตร) หลังจากนั้นขับตรงมาประมาณ 250 เมตร ก็จะพบอาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อยู่ทางด้านซ้ายมือ
 • แผนที่การเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  สามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://map.ku.ac.th
  รถประจำทางที่สามารถเดินทางมาได้

  • ถนนพหลโยธิน สาย 26, 34, 59, 512
  • ถนนงามวงศ์วาน สาย 24, 63
  • ถนนวิภาวดี-รังสิต สาย 39, 42, 510, 513, 522

ด้วยรถโดยสารประจำทาง

 • ถนนพหลโยธิน รถโดยสายประจำทางสาย 26, 34, 59, 512
 • ถนนงามวงศ์วาน รถโดยสารประจำทางสาย 24, 63
 • ถนนวิภาวดี-รังสิต สาย 39, 42, 510, 513, 522

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

ด้วยรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สถานที่จอดรถ

หากท่านเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ท่านสามารถจอดรถของท่านได้ที่

 • อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
 • อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
 • อาคารจอดรถบางเขน
 • อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต

Link ข้อมูลที่ตั้งอาคารจอดรถแต่ละแห่ง