,

เปิดระบบให้นิสิตส่ง แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

โพสเมื่อ 27 June 2024

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีแนวปฏิบัติในการขอรับทุน ดังนี้

นโยบาย URMFกรอกแบบเสนอขอรับทุน URMF ออนไลน์

กรุณาอ่านนโยบาย และ คำชี้แจง ให้เข้าใจก่อน กดปุ่ม  “กรอกแบบเสนอขอรับทุน URMF ออนไลน์”

เปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 กรกฏาคม 2567  เวลา 00.00 น.

 

คำชี้แจง :

          1. นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการ และ งบประมาณทั้งโครงการวิจัย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงนามกำกับให้เรียบร้อย 
          2. นิสิตกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน  ที่ลิงค์ https://forms.office.com/r/sK7J64WiSE    ภายในวันที่ 1- 25 กรกฏาคม  2567
          3. หลังจาก กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” แล้ว ขอให้นิสิตไปตรวจสอบข้อมูล ที่ email@live.ku.th   หากพบข้อผิดพลาด โปรดติดต่อ คุณนวรัตน์ 
          4. ปริ๊นไฟล์แนบ แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี ใน email@live.ku.th นิสิตลงนามให้ครบถ้วน (สามารถใช้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้)
          5. หากตรวจพบข้อผิดพลาด สามารถ แก้ไขข้อมูล ได้ โดยกลับไป กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ซ้ำใหม่อีกครั้ง ระบบก็จะส่งไฟล์แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรีฉบับใหม่ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ไปให้อีกครั้ง
          6. หากไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับ ให้ค้นหาที่ spam mail หรือ junk mail  
          7. นิสิตส่งเอกสาร  ประกอบไปด้วย
                1. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี
                2. ข้อเสนอโครงการ
                3. งบประมาณทั้งโครงการวิจัย 
ที่ภาควิชา เพื่อประกอบการพิจารณา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

           8. ระบบการส่ง / แก้ไข บทคัดย่อ ปิดเวลา 23.59 น. ของวันที่ 25 กรกฏาคม 2567
          
ภาควิชารวบรวมเอกสารนำส่งงานบริการการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดหากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลทุน URMF
คุณนวรัตน์ สามารถ โทร. 02-562-5555 ต่อ 646142 Email: fscimnr@ku.ac.th
หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณทองจินดา  แก้วอาษา Email: fscitdp@ku.ac.th
แจ้งปัญหาการสมัครทุน URMF Add line : @533ovjsq  https://page.line.me/533ovjsq

 

  หมดเขตรับสมัคร
   ภาคต้น ภาคปลาย
1. ส่งข้อเสนอโครงงานและเอกสารการสมัครที่ภาควิชา 1 – 25 กรกฏาคม 2567 1 – 19 ธันวาคม 2567
2. ภาควิชารวบรวมเอกสารนำส่ง งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารวินิจ  เจียมสกุล 26 กรกฎาคม 2567 ภายใน 12.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่พิจารณาทุน 20 ธันวาคม 2567 ภายใน 12.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่พิจารณาทุน