,

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ 25 April 2024

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2567
ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.grad.ku.ac.th/application/extend_app67_f2/