,

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ”

โพสเมื่อ 29 April 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

#sciKU #ตำแหน่งทางวิชาการ
Science KU PR Line ID: @233kgoxf 
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/