,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รมิดา รัตนคาม ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

โพสเมื่อ 29 April 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รมิดา รัตนคาม ภาควิชาเคมี ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

#sciKU #ตำแหน่งทางวิชาการ
Science KU PR Line ID: @233kgoxf 
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/