, ,

ขยายเวลารับสมัคร รุ่นที่ 2 จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 นี้ – โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ 15 July 2024

ขยายเวลารับสมัคร รุ่นที่ 2 จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 นี้

+สมัครเข้าร่วมโครงการ+   +ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสำเร็จ+