ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ชุดเครื่องคำนวณสมบัติเชิงกลและเชิงโมเลกุลของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 18 November 2021

อ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1_D6WtdPcg72t998X424Xljp13DiinFQz/view?usp=sharing