โครงการ SciKU Senior Forum 2024 วันที่ 5 เมษายน 2567🧑‍🔬🧪

โพสเมื่อ 19 March 2024

โครงการ SciKU Senior Forum 2024 วันที่ 5 เมษายน 2567🧑‍🔬🧪

📣📣📣ขอเชิญชวนนิสิต SciKU มาสื่อสารงานวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมในโครงการ SciKU Senior Forum 2024 ใน 3 กิจกรรม ได้แก่

💫1. กิจกรรม SciKU Research Contest 2024 >>> ชวนพี่ปี 4 มาเล่างานวิจัย (Senior Project) แบบสนุกๆให้ทุกคนได้เห็นความว้าวของวิทยาศาสตร์
💡2. กิจกรรม SciKU Senior Project Symposium 2024 >>>ชวนพี่ปี 4 มานำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster
💥3. กิจกรรม Science Communication Competition (ซายน์คอมสแควร์) เอ๊ะ-อ๋อ story 2024 >>> ชวนนิสิตทุกชั้นปีมาเล่าเรื่องวิทย์ให้น่าคิดตาม

website : https://www.sci.ku.ac.th/kustars/

‼️‼️ขยายเวลาสมัคร ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2567‼️‼️
💰เงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท