หน้าแรก

Download เกียรติบัตร


📣ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยแบบ Poster ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรม SciKU Senior Project Symposium 2024 ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา
🏆รางวัลจากคณะกรรมการ และรางวัลโหวตจากเพื่อนนิสิต ในสาขากายภาพและชีวภาพ โดยลงทะเบียนรับสติกเกอร์โหวตเวลา 08.00-08.30 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา
📍ให้นิสิตจัดทำ Poster ขนาด A0 โดยติดตั้งและนำเสนอในรอบดังต่อไปนี้ 📝
✅ นิสิตที่รับทุน URMF ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคน


รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ กิจกรรม Science Communication Competition (ซายน์คอมสแควร์) เอ๊ะ-อ๋อ story 2024
ร่วมเชียร์ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 คน ในงาน SciKU Senior Forum 2024 วันที่ 5 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ เวลา 08.30 – 09.30 น.