ขั้นตอนการส่ง

ผลงาน หมดเขตการส่ง รูปแบบ และ ข้อปฏิบัติ แบบฟอร์มการส่ง
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
บทคัดย่อ 26 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564

http://bit.ly/3lmJWrf

e-poster และ clip vdo 21 เมษายน 2564 25 พฤษภาคม 2564 http://bit.ly/3cLF2R5
หมายเหตุ : เพิ่มขนาดการส่งไฟล์ clip VDO ให้สามารถส่งไฟล์ขนาด 50MB ได้แล้วค่ะ