,

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

โพสเมื่อ 12 July 2023

doc120766


ดาวน์โหลดเอกสาร