ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ดูทั้งหมด

สมัครงาน/งานพัสดุ

ดูทั้งหมด

Excellence in Research and Innovation for sustainable development in ASEAN

คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นสถาบันที่มีปณิธานที่มุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหา และ วัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ

เกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

สถิติ

  • หลักสูตร

    10
  • นิสิตปัจจุบัน

    10
  • ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

    10
ข้อมูลปี 2561

นิสิตใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

อ่านต่อ

นิสิตปัจจุบัน

รายละเอียดของนิสิตปัจจุบัน รวมไปถึงทุนการศึกษาต่างๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้ให้ผู้สนใจ

อ่านต่อ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค เพื่อการพัฒนาไปสู่ระดับสากล

อ่านต่อ