การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2567

โพสเมื่อ 22 May 2024

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2567

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1-30 กันยายน 2567
ประกาศผลผู้ตัวแทนภูมิภาค 10 ตุลาคม 2567
แข่งขันรอบตัดสินระดับประเทศ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ https://www.sci.ku.ac.th/web2019/
และ Facebook: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์