ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ร่วมงาน “คืนสู่เหย้า 58 ปี”

โพสเมื่อ 29 June 2024

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ร่วมงาน “คืนสู่เหย้า 58 ปี”

ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 10:00-15:00 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ราคาโต๊ะละ 5,000 บาท (จำนวน 10 ที่)

กำหนดการ
10.00-11.00 น. ประชุมสามัญประจำปีสมาคมนิสิตเก่า
11.00-12.00 น. ลงทะเบียน
12.00-15.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน (โต๊ะจีน) พร้อมชมการแสดง

หมายเหตุ:
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line Open Chat AlumniSciKu : https://line.me/ti/g2/U0O-QSQ7vAyv0dkumS3faokaB0fMMGDXV0VGhA