การสื่อสารองค์กร

โพสเมื่อ 6 July 2021

Tab titleScience KU FocusScience Podcast
[Dean Talk ep.9]สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
โดย รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.สมฤดี สักการเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา
[Dean Talk ep.8]สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 วันที่ 20 ตุลาคม 2564
[Dean Talk ep.7] สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 วันที่ 6 ตุลาคม 2564
[Dean Talk ep.6] สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 วันที่ 22 กันยายน 2564
[Dean Talk ep.5] สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 วันที่ 25 สิงหาคม 2564
[Dean Talk ep.4] สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 วันที่ 11 สิงหาคม 2564

[Dean Talk ep.3] สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

[Dean Talk ep.2] สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

[Dean Talk ep.1] สรุปประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 23 มิถุนายน 2564

[ep.1] 
[ep.2]
Science Podcast