กำหนดการนัดหมายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 28 September 2022

ส่งผลการตรวจ COVID-19 สำหรับเข้าซ้อมใหญ่
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน ส่งผลการตรวจ COVID-19 สำหรับเข้าซ้อมใหญ่ – COVID-19 Test Result Submission for Graduation Ceremony Rehearsal ได้ที่ https://webhost.oea.ku.ac.th/graduation/atk/self หมายเหตุ ต้องเป็นผล atk ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันซ้อม