🚀 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง
🌏 “Liquid Crystal Research via NASA Projects and Space Biology Research Discussion” โดย Mr.Tyler Hatch
🗓 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
เวลา 11:00 น.– 12:00 น.
🏛️ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📍 ผู้สนใจโปรดลงทะเบียน : https://bit.ly/3eUNd2b

🌠 🌠 🌠 🌠 🌠 🌠 🌠 🌠

🚀 Faculty of Science, Kasetsart University is pleased to invite you to join the special lecture
🌏 “Liquid Crystal Research via NASA Projects and Space Biology Research Discussion” by Mr.Tyler Hatch
🗓 Tuesday, 20th September 2022 during 11:00 a.m..– 12:00 p.m.
🏛️ Sumin Smutkupt Meeting Hall on the 3rd floor of Science 45 Years Building, Faculty of Science, Kasetsart University
📍 Please register now: https://bit.ly/3eUNd2b