,

10 – 11 ส.ค. 65 – โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบงานวิจัย

โพสเมื่อ 5 August 2022

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคมได้ โดยมีกำหนดจัดโครงการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ลิ้งก์ https://forms.office.com/r/iW5q41hnCt