,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. นภชนก สเวนสัน ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 27 June 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภชนก สเวนสัน สาขาวิชาชีวเคมี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564