,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ศรศรี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

โพสเมื่อ 6 May 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ชำนาญการ ได้แก่

นางสาวอภิญญา ศรศรี สังกัด ภาควิชาเคมี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชำนาญการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565