,

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมส่งร่างแนวคิดพัฒนางานเพื่อเข้าประกวดในโครงการ SCIENCE KM CHALLENGE ประจำปี 2565 และขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม SCRUM แนะแนวการพัฒนางาน

โพสเมื่อ 7 April 2022

🧬คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมส่งร่างแนวคิดพัฒนางานเพื่อเข้าประกวดในโครงการ SCIENCE KM CHALLENGE ประจำปี 2565 และขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม SCRUM แนะแนวการพัฒนางาน

🖇 รายละเอียดโครงการ SCIENCE KM CHALLENGE
https://drive.google.com/drive/folders/1BF2iu8HXulraveVdl3aoTZTRwBFf3LtP?usp=sharing

🖇 แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม SCRUM  https://forms.gle/UEqD2pBrv2Sf3Kyw7