,

19 ม.ค. 65 – โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : คริปโตเคอร์เรนซีเบื้องต้น และการเปิดบัญชีคริปโตเหรียญแรก

โพสเมื่อ 14 January 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : คริปโตเคอร์เรนซีเบื้องต้น และการเปิดบัญชีคริปโตเหรียญแรก ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3KboxNL ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สมัคร/ผู้สนใจด้านการลงทุน สามารถร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และพูดคุยกับวิทยากรได้ที่ facebook group : Maths & Investmant (KU)
https://www.facebook.com/groups/601386197573240/?ref=share

และให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรมที่ : https://bit.ly/3GFvDI8

คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งข้อมูลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
– ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในห้องบรรยาย ขอให้ท่านมาที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 1108 ชั้น 11 ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น.
Google Map: https://goo.gl/maps/T7tedQ9aD5iN7cgB

– ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านรูปแบบออนไลน์
ขอให้ท่านคลิกเข้าลิงค์นี้  https://bit.ly/3K8Cmwx
Wednesday, Jan 19, 2022 8:45 am | 3 hours 15 minutes | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Meeting number: 2518 680 3777
Password: 12345
เริ่มเวลา 9.00 – 12.00 น.** ทางผู้จัดงานจะเปิดห้องประชุมให้ท่านเข้าทดสอบระบบก่อน 15 นาที

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นางสาวจิระประภา ขันสุข 0 2562 5555 ต่อ 646152 email : fscijpk@ku.ac.th