ขอเชิญร่วมประกวดความเรียงเรื่องเล่า ความเชื่อ เกี่ยวกับไก่พื้ันเมือง

โพสเมื่อ 3 November 2021

ขอเชิญร่วมประกวดความเรียงเรื่องเล่า ความเชื่อ เกี่ยวกับไก่พื้ันเมือง
เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 ธันวาคม 2564
ช่องทางการติดตามผลการคัดเลือก
FB: Animal Genamics and Bioresource Research Center KU
Website : https://www.sci.ku.ac.th
ติดต่อสอบถาม email : teamcyto@gmail.com
โทร.087-4345462 คุณจิตลดา คำควร