,

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสัตววิทยา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาสถิติ ที่ได้รับรางวัล YRSS2021 ประเภทรางวัล Bronze Prize

โพสเมื่อ 28 October 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสัตววิทยา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาสถิติ ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021 ประเภทรางวัล Bronze Prize จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. Mr. Anotai Suklom                           Department of Zoology
2. Mr. Korrakot Triwichian                 Department of Computer Science
3. Miss Pornnapat Yamphram           Department of Statistics

#ประกาศรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021 http://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=102