,

29 ต.ค. 64-ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ S2 Puma EDXRF Sample Preparation and Data Processing

โพสเมื่อ 19 October 2021

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Bruker Switzerland AG จัดกิจกรรมสัมมนาสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และการประยุกต์ใช้เทคนิค X-ray fluorescence

ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แนบรายละเอียดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของ Webinar มาให้ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ตาม link ด้านล่าง
https://forms.gle/VxPUFBwsvQThxKSj9 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 27 ต.ค. 2564

ประกาศรายชื่อและส่ง link เข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้สมัครทางอีเมล

Best Regards,
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tel: 02-562-5555#646154-155
E-Mail: fsciequip_center@ku.ac.th