,

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ X-ray Fluorescence theory and applications in food product

โพสเมื่อ 14 September 2021

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมกับ Food Innopolis@Kasetsart และ Bruker switzerland AG จัดกิจกรรมสัมมนาสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และการประยุกต์ใช้เทคนิค X-ray fluorescence ทางด้านอาหาร ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-10.30 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ที่ https://forms.gle/iq11Y5ymXZ1sjpsq8

ประกาศรายชื่อและส่ง link เข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้สมัครทางอีเมล หมดเขตรับสมัคร วันที่ 4 ตุลาคม 2564