,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 30 August 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563