การประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ SSPC-KU 2001

โพสเมื่อ 27 July 2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (SSPC-KU 2021) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs” ชิงโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลต่างๆ มากมาย รวมทั้งสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scikucontest@gmail.com

โปสเตอร์คำแนะนำวิธีการสมัคร