,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พีรภัฏ  รุ่งสัทธรรม ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 3 March 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 คือ

ผศ.ดร.พีรภัฏ  รุ่งสัทธรรม ภาควิชาพันธุศาสตร์  ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563