,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรรณรดา  สุราช ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 3 December 2020

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2563 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รศ.ดร.วรรณรดา  สุราช  สังกัด ภาควิชาพันธุศาสตร์  ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562