📣ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยแบบ Poster ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรม SciKU Senior Project Symposium 2024

โพสเมื่อ 1 April 2024

📣ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยแบบ Poster ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรม SciKU Senior Project Symposium 2024 ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา
🏆รางวัลจากคณะกรรมการ และรางวัลโหวตจากเพื่อนนิสิต ในสาขากายภาพและชีวภาพ โดยลงทะเบียนรับสติกเกอร์โหวตเวลา 08.00-08.30 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา
📍ให้นิสิตจัดทำ Poster ขนาด A0 โดยติดตั้งและนำเสนอในรอบดังต่อไปนี้ 📝
✅ นิสิตที่รับทุน URMF ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคน