ขอเชิญชวนใช้ตราสัญลักษณ์ สําหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท

โพสเมื่อ 23 January 2024

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สําหรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประกวดดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและได้ผู้ชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ทางคณะทำงานโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ ใช้ตราสัญลักษณ์ สําหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ โดยสามารถดาวโหลดไฟล์ภาพได้ที่ https://kasets.art/zk9BAe