,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. พจนารถ สุวรรณรุจิ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 29 May 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ ภาควิชาเคมี ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566