,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 31 January 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย ภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566