,

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรพงษ์ สิงห์ชาติ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รางวัลระดับดีเด่น

โพสเมื่อ 1 December 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรพงษ์ สิงห์ชาติ นักวิจัย ปฏิบัติการ สังกัด งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ :
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รางวัลระดับดีเด่น
จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “เทคโนโลยีการทำแผนที่โครโมโซมความละเอียดสูงสำหรับการยกระดับมูลค่าทรัพยากรชีวภาพของจีโนมสัตว์”
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)