ด่วน! ขยายเวลารับสมัคร Influencer จนถึงวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

โพสเมื่อ 24 November 2022

คณะวิทยาศาสตร์กำลังรับสมัครนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกให้เป็น Influencer ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โครงการ SDGs ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดงานไม่ยุ่งยาก Influencer จะได้รับการอบรมและมีค่าตอบแทนหากผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจโปรดสมัครโดยกรอกข้อมูลลงใน Google Form: http://bit.ly/3TwGo5m

สอบถามข้อมูลได้ที่ Email inter-sci@ku.th
Deadline: วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
สมัครด่วน !! รับจำนวนจำกัด

รายละเอียดงานของ Influencer โครงการ SDGs ปี 2565: http://bit.ly/3Ecptj3