ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง

ปิดความเห็น บน ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง 16

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก