,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. โชติกา หยกทองวัฒนา ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 27 June 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา หยกทองวัฒนา สาขาวิชาชีวเคมี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564