,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลพร มาแสวง ในโอกาสที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 กลุ่มงานอำนวยการและเชียวชาญเฉพาะ

โพสเมื่อ 22 December 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลพร มาแสวง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 กลุ่มงานอำนวยการและเชียวชาญเฉพาะ
เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล ในวันขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2564