,

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 20 December 2021

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)ประกาศ


ดาวน์โหลดเอกสาร

 • รายชื่อผู้สมัคร สอวน. (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้สมัคร สอวน. สาขาวิชาชีววิทยา สนามสอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้สมัคร สอวน. สาขาวิชาเคมี สนามสอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้สมัคร สอวน. สาขาวิชาชีววิทยา สนามสอบ : โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

  ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้สมัคร สอวน. สาขาวิชาเคมี สนามสอบ : โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

  ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้สมัครที่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด!!!

  ดาวน์โหลด