,

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 22 September 2021

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม)ประกาศค้นรายชื่อผู้สมัครสอบรายชื่อผู้สมัครที่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด!!!

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

สอบสาขาวิชา : ชีววิทยา เวลา 9.00 – 12.00 น. (รอบเช้า)
สอบสาขาวิชา : เคมี เวลา 13.00 – 16.00 น. (รอบบ่าย)

หมายเหตุ :
1. นักเรียนที่สมัคร 2 วิชา จะมีเลขประจำตัวสอบ 2 รหัส
2. การแสดงผลหน้าจอที่ดี ควรหมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอน


ดาวน์โหลดเอกสาร

 • รายชื่อผู้สมัคร สอวน. (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้สมัคร สอวน. สาขาวิชาชีววิทยา สนามสอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้สมัคร สอวน. สาขาวิชาเคมี สนามสอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้สมัคร สอวน. สาขาวิชาชีววิทยา สนามสอบ : โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

  ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้สมัคร สอวน. สาขาวิชาเคมี สนามสอบ : โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

  ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้สมัครที่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด!!!

  ดาวน์โหลด