,

ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่งต้นฉบับบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ของ สวพ. มก.

โพสเมื่อ 4 June 2020

ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่งต้นฉบับบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ของ สวพ. มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อยื่นเสนอต่อวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ดังนี้

1. โครงการการเพิ่มจำนวนต้นฉบับเชิงรุกเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (โครงการแปลเปเปอร์)
2. โครงการการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์เพื่อการแข่งขันในลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ (โครงการเพิ่มตีพิมพ์)

ผู้สนใจโปรดศึกษาข้อมูลจาก Website: https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=58197

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (ฝ่ายพัฒนาฯ) สวพ. มก. โทร. 0-2579-5547 ต่อ 20, 18
คุณธีรศักดิ์ โทร. 090-110-5743 และ คุณนิศานาถ โทร. 099-224-9517