,

โครงการทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับนิสิตใหม่

โพสเมื่อ 4 June 2024

โครงการทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับนิสิตใหม่

เริ่มวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 เวลา 8:30-16:00 น.
เรียน onsite ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์
ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี
ลงทะเบียนได้ที่  
สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  https://forms.gle/khJQoSy7JVr6hmb58
สำหรับนิสิตคณะอื่นที่สนใจเข้าร่วม https://forms.gle/nPP1GD4fbSnbXFvP6