,

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ สร้อยเพชร ที่ได้รับรางวัล 4 รางวัล จากการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 4 จัดโดยสมาคม เอไอแห่งประเทศไทย

โพสเมื่อ 24 May 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ สร้อยเพชร นิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2
ที่ได้รับรางวัล 4 รางวัล จากการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 4 จัดโดยสมาคม เอไอแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน Artificial Intelligence and Robotics for ALL มุ่งสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะมาเป็นนวัตกร, วิศวกร, นักวิจัย, และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นจากด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับสูง โดยมีรายละเอียดรางวัลที่ได้รับดังนี้
@ The winner : hakathon : – super AI Smart Farm
@ 1st runner up : mini hackathon – image captioning
@ 1st runner up : table-based Thai question
@ 2nd runner up : brain motor imagery

#comsciku #dek67 #dek68 #computerscienceku #วิทย์คอมมก #วิทย์คอมเกษตร