,

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สาธิกา อ่อนวงษ์ ในโอกาสได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023 (YRSS2023) รางวัล ระดับเหรียญทองแดง

โพสเมื่อ 3 February 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาธิกา อ่อนวงษ์
ภาควิชา พฤกษศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023 (YRSS2023) รางวัล ระดับเหรียญทองแดง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์
โครงการวิจัย Trichome diversity on Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. Leaves: Anatomy,Morphology and Histochemistry
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา